જનકલ્યાણ હોસ્પિટલ

+9191047-67223
Untitled design (15)

જનકલ્યાણ

+91 91047-67223

Treatments

Our Treatments

What Treatments We Offer

We are offering  following Treatment

Medical OPD

Surgical OPD

Orthopedic OPD

Dermatology OPD

Gynecology OPD

Neuro Surgical OPD

Psychiatrist OPD

Dietician OPD

Physiotherapy Facilities

Book Now

Make An Appointment

Check Out our working hour and book your appointment according to that.

Opening Hours

Monday - Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Satisfaction Guarantee

Give the best possible care and treatment to the patients with individual care and also with utmost satisfaction to their desire.

Awesome Technology

The technology use to treat people is modern and accurate. We keep on updating our technology to give people best service.

Professional Doctor

We have professional doctor who are experienced in there field and provide best treatment.

Testimonial

What Customer Says

Check out our customers review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

  Taryn Barrow
  Taryn Barrow

  Entrepreneur

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

   Oliver Gomez
   Oliver Gomez

   Manager

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

    Shyla Giles
    Shyla Giles

    HR Manager

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

     Johnny Oneill
     Johnny Oneill

     HR Manager

     FAQ

     General Question

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes